Produkty na dezinfekci jsou obvykle dostupné v podobě tekutin, gelů, sprejů, ubrousků nebo aerosolů a jsou určeny k čištění a dezinfekci různých povrchů a předmětů, jako jsou koupelny, kuchyně, stoly, telefony, klíče a další. Dezinfekční prostředky obsahují látky, jako jsou alkohol, chlor, peroxid vodíku nebo kyselina octová, které účinně ničí mikroorganismy a snižují riziko infekce. Dezinfekce je důležitá pro udržení hygieny a prevenci šíření chorob v různých prostředích, jako jsou nemocnice, školy, domácnosti a veřejné prostory.