Air Wick Botanica Osvěžovač vzduchu Karibský vetiver a santalové dřevo rozprašovač 237 ml

Cena
116 Kč

Značka
Air Wick

Kód produktu
01954

Poslední 3 kusy!
ks

Botanica by Air Wick osvěžovač vzduchu s vůní vetiveru a santalového dřeva vnese do vašeho domova příjemnou atmosféru a dokonalé provonění. Více

Bytový osvěžovač ve formě spreje značky Air Wick nádherně provoní vaši domácnost. Řada Botanical je inspirována přírodou a jejími různorodými vůněmi. Řada Botanica je inspirována přírodou a jejími různorodými vůněmi. Parfémy Botanica by Air Wick jsou vyráběny z odpovědných zdrojů, přírodních surovin z nejexotičtějších míst na světě. Každá vůně je jedinečně vytvořena tak, aby respektovala naši planetu.

Věděli jste, že Santalové dřevo může pomoci uvolnit dýchání a mysl? Osvěžte svůj domov s pokojovými spreji Botanica se sladkou (Vetiver) a Santalovým dřevem. 

Potěšte své smysly autentickou svěžestí karibského Vetiveru a teplem Santalového dřeva. Esenciální olej v této vůni pochází z ostrova Haiti, aby pomohl zemědělcům, kteří sklízejí tuto vzácnou složku, budovat své místní komunity.

Řada Botanica je inspirována přírodou a jejími různorodými vůněmi.
Potlačuje a neutralizuje pachy
Láhve jsou vyrobeny z až 99% recyklovaného plastu
Složení bez obsahu barviv & ftalátů
Vyrobeno bez chemických pohonných hmot.
Vyrobeno bez nadbytečných přísad.
Žádné testování na zvířatech
Obsahuje Esenciální oleje získané z odpovědných zdrojů, přírodních surovin z nejexotičtějších míst na světě.
Každá vůně je jedinečně vytvořena tak, aby respektovala naši planetu.
Provoní interiér na několik hodin
Složení
Esenciální oleje, které byly získány odpovědným způsobem

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.