Airwick Pure Spring Delight náplň do osvěžovače 250 ml

Značka
Air Wick

Kód produktu
03362

Cena
61 Kč s DPH

Není skladem Sledovat dostupnost

Tato vůně zachycuje svěžest vánku. Osvěžovač vzduchu Air Wick Freshmatic uvolňuje dávky nepřetržité svěží vůně, neutralizuje pachy a při nízkém nastavení vydrží osvěžovat vaši domácnost až po dobu 60 dní. Více

Vlastnosti:

  • až 60 dní vůně
  • až 2500 dávek vůně v každé náplni
  • neutralizuje zápach a provoní váš domov

Informace k použití:

  • podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku
  • před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnut: nastavení “OFF”
  • před zapnutím, difuzér natočte směrem od vaší tváře
  • po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně

Upozornění:

Extrémně hořlavý aerosol. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.