Airwick Pure Spring Delight náplň do osvěžovače 250 ml

Cena
66 Kč

Značka
Air Wick

Kód produktu
03362

Skladem
ks

Tato vůně zachycuje svěžest vánku. Osvěžovač vzduchu Air Wick Freshmatic uvolňuje dávky nepřetržité svěží vůně, neutralizuje pachy a při nízkém nastavení vydrží osvěžovat vaši domácnost až po dobu 60 dní. Více

Vlastnosti:

  • až 60 dní vůně
  • až 2500 dávek vůně v každé náplni
  • neutralizuje zápach a provoní váš domov

Informace k použití:

  • podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku
  • před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnut: nastavení “OFF”
  • před zapnutím, difuzér natočte směrem od vaší tváře
  • po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně

Upozornění:

Extrémně hořlavý aerosol. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Pozorně čtěte a dodržujte instrukce na aerosolové náplni. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.