Ambi Pur elektrický osvěžovač vzduchu + náplň - Vanilla Bouquet 20 ml

Sleva
Cena
59 Kč

Značka
Ambi Pur

Kód produktu
04103

Skladem
ks

Odstraňuje zápach a zanechává vaši domácnost svěží až 80 dní. Funguje až po dobu 80 dnů, pokud je užíváno 12 hodin denně na stupeň 2.

  • vůně: Vanilla Bouquet
  • vůně po dobu 80 dnů
  • náhradní náplň
Upozornění

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.