Ariel Allin1 Pods Revita Black Kapsle na praní 26 kusů

Cena
229 Kč

Značka
Ariel

Kód produktu
05586

Skladem
ks

Ariel gelové kapsle 26 ks Revita Black All in 1

Ariel gelové kapsle 26 ks Revita Black All in 1 kombinují nové technologie a poskytují pohodlí a účinnost pro praní tmavého a černého prádla. Poskytují koncentrovaný účinek praní: praní, odstraňování skvrn a oživení tmavého prádla. Prádlo provoní příjemnou vůní. Účinná teplota praní: od 20°C do 95°C. Balení: 26 kusů x 21,3 g (= 553,8 g) 26 kusů = 26 praní.

POUŽITÍ:
Gelovou kapsli vložte do bubnu pračky, poté až prádlo! Kapsli nepropichujte, nedělte ani nestříhejte! Nejprve kapsle, poté prádlo!

SLOŽENÍ:
viz Ingredients na obale.

UPOZORNĚNÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí vážného poškození očí. Dráždí kůži. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Použijte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nedotýkejte se kapslí mokrýma rukama. Balení po každém použití uzavřete, zabraňte kontaktu s vlhkostí. Kapsle nemačkejte, neloupejte, ani neotvírejte pomocí zubů. Uchovávejte na suchém a chladném místě.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Zcela prázdný a čistý plastový obal je možné recyklovat. Tříděním odpadu chráníte životní prostředí. Má to smysl.