Ariel Mountain Spring gelové kapsle na praní 63 ks

Cena
431 Kč

Značka
Ariel

Kód produktu
05450

Posledních 5 kusů!
ks

Každá kapsle obsahuje tři rozdílné složky, které čistí, odstraňují skvrny a udržují barvy vašeho prádla jasné a živé. Inovační obal kapslí se zcela rozpouští v kontaktu s vodou a uvolňuje účinné látky, které zatočí s celou škálou různých skvrn. Dobrá skladnost rovněž činí z kapslí skvělého pomocníka na cestách.

Vlastnosti:

  • Nejkoncentrovanější prací prostředek od Arielu
  • Perou, odstraňují skvrny a rozjasňují
  • Univerzální na bílé a barevné prádlo
  • Vynikající čisticí účinky během praní už při 30 °C
  • Předem připravená dávka pro lehké dávkování
  • Unikátní design kapslí
  • Čistá a svěží vůně

Použití

Vložte kapsli do zadní části bubnu pračky, poté přidejte prádlo.

Bezpečnostní varování

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno pokračujte ve vyplachování
  • Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a omyjte velkým množstvím vody
  • Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení a okamžitě volejte toxikologické informační středisko / lékaře