Bref color aktiv ocean 50 g

Dostupnost
Produkt momentálně nemáme skladem

Značka
Bref

Kód produktu
01276

Bref Turquoise Aktiv Ocean je extra účinný WC blok, který čistí toaletu i mezi spláchnutími. Také ji chrání před vodním kamenem a uvolňuje svěžest oceánu. Více

Zároveň obarvuje vodu do tyrkysového odstínu pro více čistoty a svěžesti. Byl navržen tak, aby dodal vaší toaletě svěžest a vůni s vysokou účinností a čistotou.

Návod k použití: Produkt k přímému použití. Zavěste Bref Turquoise Aktiv pod okraj toaletní mísy. Při potřísnění sedadla toalety obarvenou tekutinou, zasaženou část ihned omyjte čistou vodou.

Skladování:Uchovávejte při teplotě +5 °C až +40 °C. Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obalu. Podrobná data CLP Regulationvykřičník -

Varování: Bezpečnostní varováníBREF TURQUOISE AKTIV. Tuhý WC blok pro péči o WC. Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje cineol. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.