Cif náhrobní kameny čistící sprej 435 ml

Dostupnost
Produkt momentálně nemáme skladem

Značka
Cif

Kód produktu
03381

Cif Náhrobní kameny šetrně čistí a je navržen tak, aby nepoškozoval žádný z typů kamene, které se běžně používají na venku umístěné náhrobky, včetně bílého leštěného mramoru. Více

Cif Náhrobní kameny šetrně čistí a je navržen tak, aby nepoškozoval žádný z typů kamene, které se běžně používají na venku umístěné náhrobky, včetně bílého leštěného mramoru.

Cif Náhrobní kameny čistící sprej je navržen ke snadnému odstranění nečistot, které mohou ulpívat na náhrobních kamenech, jako jsou mechy, ptačí výkaly, saze, prach či usazeniny z oplachu květin. Neobsahuje bělící přísady.

Použití Cif náhrobní kameny čistič:

Naneste postřikem na čištěnou plochu, můžete i rozetřít papírovou utěrkou nebo hadříkem, a dle míry znečištění nechte působit až 1 minutu. Silně znečištěná místa intenzivně čištěte. Následně povrch kamene doleštěte suchou papírovou utěrkou nebo hadříkem. V případě potřeby postup opakujte.

U reliéfního písma, především zlatého, prověďte vytření do sucha hned po nanesení, abyste zabránili případnému poškození. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s přípravkem.

Složení Cif Speciální povrchy čistící sprej:

Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky. EDTA a její soli, Parfum, Hexyl cinnamal, Chloromethylisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-mehtylisothiazol-3 (2H)-on: 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Bezpečnostní varování k Cif náhrobní kameny:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páru/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a  pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.