Dettol bezdotykový dávkovač mýdla 250 ml Aloe Vera

-29% Výprodej Zachraňte mě
Cena
193 Kč

Původní cena
272 Kč

Ušetříte
29% (79 Kč)

Značka
Dettol

Kód produktu
04024

Skladem
ks

Jednoduché používání Dettolu bezdotykového dávkovače mýdla pomáhá k  dodržování základních hygienických návyků. Dettol mýdlo je obohacené o  hydratační složky pro lepší péči o vaše ruce - a zároveň ničí 99,9 %bakterií. S  biocidním účinkem 60 sekund. K dostání i v jiných vůních.

  • Automaticky zaznamená Vaše ruce
  • Žádné kapky, žádný nepořádek
  • Obsahuje zvláčňující ingredienceSoučástí sady je:

1 bezdotykový dávkovač mýdla,
1 tekuté mýdlo Dettol náplň do bezdotykového dávkovače,
2 baterie AA.

Použití
  1. Otevřete bateriový kryt.
  2. Vytáhněte červenou ochrannou pojistku, kterou uvidíte za bateriemi.
  3. Uzavřete bateriový kryt - stiskněte jej pevně zpět na jeho místo.
  4. Držte dávkovač nad vaší dlaní. Posuňte přepínač pro zapnutí/vypnutí tak, abyste dávkovač zapnuli.
  5. Umístěte dávkovač na pracovní plochu. Do zařízení vložte náplň pro umývání rukou uzávěrem dolů a zacvakněte ji.
  6. Umístěte ruku pod trysku a k horní částí senzoru, dokud nedojde k  dávkování. Je možné, že pro první použití bude třeba tento postup několikrát zopakovat. Normálně si umyjte ruce.

Upozornění

Odstraňte baterie a zlikvidujte je podle místně platných předpisů. Prázdnou láhev můžete likvidovat spolu s vaším domácím odpadem nebo recyklovat podle místních předpisů. Automatické dávkovací zařízení odkládejte do příslušné recyklační nádoby.

Nedržte dávkovač u středové části, když bude zapnutý, neboť tím dojde k  aktivaci senzoru a mýdlo se bude dávkovat. Před čištěním plochy, kde je dávkovač umístěn, dávkovač vypněte, aby nedošlo k neúmyslnému uvolnění dávky mýdla.

DŮLEŽITÉ: Pouze pro zevní použití. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte instrukce na obalu:
Tento výrobek obsahuje baterie. POZOR na správnou polaritu (+/-). Baterie nenabíjet, neotvírat a neházet do ohně. Nekombinujte nové a staré baterie, různé typy a značky: mohlo by dojít k explozi, vytečení a poškození přístroje. Baterie, které jsou přiloženy k výrobku, obsahují 0 % rtuti, 0 % olova, 0 % kadmia. Před likvidací výrobku vyjměte baterie a odevzdejte je ke zpětnému odběru prodejci. Tato baterie je recyklovatelná. Prosím, vraťte použité baterie k recyklaci. Používejte pouze alkalické baterie. Ujistěte se, že obě záklapky jsou zajišteny tak, aby byl kryt plně utěsněn a odolný proti vlhkosti. Nevystavujte baterie vlivům vody, ohně nebo vysokých teplot. Nezpůsobujte žádný zkrat a pokud zjistíte nějaký únik z baterií, okamžitě je odstraňte. Odstraňte rovněž veškerý kontaminovaný materiál. Jestliže přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie. Baterie obsahují: 0% Hg/ 0% Cd/ 0% Pb.

Upozornění pro elektrozařízení:
Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.