Domestos Power 5 tuhý závěsný WC blok Lime 3 x 55 g

Cena
107 Kč

Značka
Domestos

Kód produktu
04811

Skladem
ks

Provoňte vaši toaletu dlouhotrvající svěží vůní limetky díky tuhému WC bloku značky Domestos, která je tím pravým odborníkem na udržení čistoty v domácnosti již několik let. Domestos Power 5 Lime perfektně ochrání vaši toaletu před vodním kamenem. Toaletní mísa bude čistá s viditelným leskem. Při každém spláchnutí vytvoří WC blok Domestos Power 5 Lime bohatou pěnu s příjemnou vůní. Jedno balení obsahuje 3 kusy WC bloků o 55 gramech.

Proč zvolit WC blok značky Domestos Power 5 Lime?

Dlouhotrvající příjemná vůně limetky

Domestos Power 5 Lime kvalitně ochrání vaši toaletu před vodním kamenem

Hygienická čistota toaletní mísy díky WC bloku Power 5 Lime

Viditelný lesk bez šmouh

Složení: 30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, aromatické uhlovodíky, fosforečnany, limonene, linalool, citral.

Upozornění:

  • Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • Návod na použití: 

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v nejsilnějším proudu vody. Po vypotřebování vyhoďte WC blok do koše. Po použití si opláchněte ruce.