Domestos Power 5 WC tuhý blok Pink Magnolia 2 x 55 g

Dostupnost
Produkt momentálně nemáme skladem

Značka
Domestos

Kód produktu
04809

Poskytuje pět výhod v jednom bloku
Chrání před vodním kamenem
Dezinfikuje a likviduje bakterie
Příjemná dlouhotrvající vůně magnólie
Perfektní lesk
Dokonalá čistota

Popis
Máteli v úmyslu udržovat vaši toaletu hygienicky čistou a svěží rozhodně vyzkoušejte WC blok Domestos Power 5 Magnolia 3 55 g s vůní magnolie Tuhý WC blok Domestos intenzivně pečuje o vaši toaletu a zanechává příjemnou vůni po každém spláchnutí S každým jednotlivým spláchnutím uvolňuje blok Power 5 pod okraj toaletní mísy aktivní čistící pěnu která odstraňuje nečistoty i bakterie desinfikuje brání tvorbě vodního kamene Domestos Power 5 Pink Magnolia tak zanechá vaše WC čisté zářící a se svěží vůní

Použití:
Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se že se nachází v proudu vody
Skladování a použití Způsob skladování

Typ:

Trvanlivé
Skladování
Další bloky uchovávejte v původním balení spolu s informacemi na obale
Podrobná data AISE Varování
Uchovávejte mimo dosah dětí
CLP Regulation žíravost Nebezpečí

Bezpečnostní varování!

NEBEZPEČÍ

Tuhý WC blok Pink Mangolia Způsobuje vážné poškození očí Dráždí kůži Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Obsahuje 112345678oktahydro2388tetramethyl2naftylethan1on 4tercbutylcyklohexylacetát 37dimethylokt6en1ol Může vyvolat alergickou reakci Uchovávejte mimo dosah dětí Používejte ochranné brýleobličejový štít PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře Při podráždění kůže Vyhledejte lékařskou pomocošetření Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Obsahuje natriumdodecylbenzensulfonát natriumdodecylsulfát