Domestos Total Hygiene Lime Fresh 700 ml

Značka
Domestos

Kód produktu
03979

Cena
34 Kč s DPH

Skladem
ks

Tento dezinfekční WC gel s vůní limetky je revolucí v čištění WC. Jeho inovativní víceproudá tryska umožňuje přípravku zabíjet bakterie a likvidovat odolnou špínu a vodní kámen i na těžko dostupných místech. Vyrobeno v EU. Vytváří ochranný štít mezi jednotlivými čištěními.   

Návod k použití

Odšroubujte uzávěr a stlačením lahve aplikujte gel rovnoměrně pod okraj toaletní mísy (cca 80 ml). Nechte působit 30 minut, poté spláchněte a v případě potřeby dočistěte toaletním kartáčem. Pro odstranění odolné špíny a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Upozornění

Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte pouze v toaletě a po využití důkladně spláchněte. Prázdnou lahev nepoužívejte na jiné účely, po spotřebování vypláchněte vodou a dejte do odpadu. Uchovávajte mimo dosah dětí. 

  • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře nebo toxikologické středisko. 
  • Adresa dodavatele: UNILEVER ČR, spol. s r.o. , Rohanské nábřeží 670/17 , 186 00 Praha 8, Česká republika