Dr. Beckmann - odstraňovač vodního kamene, 500 ml

Značka
Dr. Beckmann

Kód produktu
03457

Cena
87 Kč s DPH

Poslední 3 kusy!
ks

Vápenaté usazeniny jsou nevzhledné, ale mohou také snížit výkon spotřebiče a zvýšit jeho spotřebu energie. Téměř denně používáme některé domácí spotřebiče, je tedy nutné o ně také pečovat. Více

Intenzivní odstraňovač vodního kamene Dr. Beckmann při pravidelném používání spolehlivě chrání naše spotřebiče před poškozením způsobené vodním kamenem (např. varné konvice, kávovary atd.).

  • díky obsahu kyseliny amidosulfonové je 2x účinnější, než běžné odvápňovače
  • vhodný pro všechny druhy domácích spotřebičů
  • bez nepříjemných zápachů
  • kvalita potvrzena testováním
  • s bezpečnostním uzávěrem
Složení

Obsahuje: <5% fosfonáty.

Upozornění

Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Při styku s kůží: Omývejte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.