Glanz Meister Vůně do myčky s vůní citronu

Akce
Cena
22 Kč

Značka
Glanz Meister

Kód produktu
00950

Skladem
ks

Vůně do myčky Glanz Meister s vůní do myčky. Svěží citónová vůně Glanz Meister vydrží na dlouhých 60 dní. Více

Při použití vůně do myčky Glanz Meister s vůní citrónu zbavíte myčku nepříjemných pachů.

VAROVÁNÍ

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.