Jar na nádobí Zelené jablko 450 ml

Značka
Jar

Kód produktu
02989

Cena
30 Kč s DPH

Skladem
ks

Jar je koncentrovaný prostředek na ruční mytí nádobí. Díky účinnému složení stačí malé množství přípravku na velké množství nádobí.
Více

  • účinné složení
  • účinné odstraňování mastnoty
  • pro každodenní mytí nádobí

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.