Kiwi Sprej do bot Fresh 100 ml

Značka
Kiwi

Kód produktu
03765

Cena
139 Kč s DPH

Skladem
ks

Použití:

  • Otočte uzávěrem dolů a pořádně protřepejte. Nikdy neotáčejte směrem k obličeji.
  • Stříkejte jednu sekundu a následně nechte zaschnout.
  • Antibakteriální účinek se dostaví po 30 minutách.
  • Pokud je to nutné, použijte znovu.
  • Doporučené použití: jednou za den

Upozornění:

Extrémně zápalný aerosol. Nádoba je pod tlakem, při zahřátí může vybuchnout

Uchovejte mimo dosah dětí

PŘI KONTAKTU S OČIMA: důkladně vyplachujte vodou několik minut. Podle možnosti odstraňte nasazené kontaktní čočky. Vyplachujte dále.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě vyšší než 50 ° C. Chraňte pro horkem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými plochami a jinými zápalnými zdroji. Nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zápalných zdrojů.

aerosol nevdechujte.

Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.

Používejte pouze v otevřených a dobře větraných prostorech. Používejte pouze podle pokynů.