Pronto Classic Multi-Surface multifunční sprej proti prachu XXL 400 ml

Cena
81 Kč

Značka
Pronto

Kód produktu
04638

Skladem
ks
Sprej proti prachu na všechny povrchy. Složení:< 5% neiontové povrchově aktivní látky, 5-15% alifatickéuhlovodíky, parfémy, butylphenyl methylpropional, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, hexyl cinnamal, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.
Varování   Standardní věty o nebezpečnosti (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.   Pokyny pro bezpečné zacházení (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P260) Nevdechujte aerosoly. (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.