Realy Tech Rapid Test Device rychlotest na COVID-19 (Koronavirus) - test ze slin 5 kusů

Kód produktu
P00012

Cena
450 Kč s DPH

Skladem
ks

Test má udělenu vyjímku pro samotestování, vydanou MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. Testy jsou uvedené na schváleném seznamu Ministerstva zdravotnictví V rámci povinného testování bude příspěvek od státu 60 Kč/test/zaměstnanec/týden.  Více

Rychlý antigennítest na přítomnost koronaviru (SARS-CoV-2) z lidských slin. Výsledek testu je do 10 minut. Rychlý test na antigen nového koronaviru (SARS-CoV-2) - test ze slin, diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenů koronaviru SARS-CoV-2 přítomných v lidských slinách, a to za použití rychlé imunoChromatografické metody. Identifikace je založena na detekci monoklonálních protilátek specifických pro antigen nového koronaviru. 
Možno používat v nemocnicích, školách, na letištích, stanicích veřejné dopravy, v hotelích, hlavně také ve firmách, korporacích nebo na různých veřejných akcích. Určený pro samotestování 
Výhody: 
• Délka testování: pouze 10-15 minut • Citlivost: 93,94 To • Specificita: >99% 
Nové koronaViry patří do rodu Ogenus. COVID-19 je akutní respirační infekční onemocnění. Lidé jsou obecně náchylní. V současnosti jsou hlavním zdrojem infekce pacienti infikovaní novým Koronavirem; asymptomatičtí infikovaní lidé mohou být také infekčním zdrojem. Na základě současného epidemiologického vyšetření je inkubační doba 1 až 14 dní, většinou 3 až 7 dní. Mezi hlavní projevy patří horečka, únava a suchý Kašel. V několika případech se může vyskytnout ucpání nosu, rýma, bolest v krku, myalgie a průjmy. Princip Antigenní rychlotestovací zařízení (přes sliny) na nový koronavirus (SARS-CoV-2) je imunoChromatografický membránový test, který využívá vysoce citlivé monoklonální protilátky proti novému koronaviru. Testovací proužek se skládá ze tří částí, konkrétně ze vzorkové podložky, reagenční podložky a reakční membrány. Reagenční membrána obsahuje koloidní Zlato konjugované s monoklonálními protilátkami proti novému koronaviru; reakční membrána obsahuje sekundární protilátky proti novému koronaviru a polyklonální protilátky myšího globulinu, které jsou předem imobilizované na membráně. Když je testovací zařízení vloženo do vzorku slin, konjugáty vysušené v reagenční vložce se rozpustí a migrují spolu se vzorkem. Pokud je ve vzorku přítomen nový koronavirus, komplex vytvořený mezi konjugátem protilátek proti novému koronaviru a Virům bude zachycen specifickým monoklonální proti novému koronaviru, kterým je potažena oblast T. Bez ohledu na to, zda vzorek obsahuje virus nebo ne, roztok pokračuje v migraci a setkává se s dalším činidlem (protilátka proti myšího IgG), které se váže na zbývající konjugáty, čímž vytváří červenou čáru v oblasti C. 
Použití 1. Odběr vzorků: Vzorek orální tekutiny by se měl odebírat pomocí odběrových nástrojů dodaných se soupravou. Postupujte podle podrobných pokynů na použití uvedených níže. Při tomto testu by se neměly používat žádné další odběrové nástroje. Může se použít perorální tekutina shromážděna kdykoliv během dne. 2. Příprava vzorků: Když jsou sliny odebrány, postupujte podle pokynů pro přípravu vzorku s pufrem dodaným se soupravou.. 

Interpretace výsledku POZITIVNÍ: Objeví se dvě červené čáry. Jedna červená čára se objeví v kontrolní oblasti (C) a jedna červená čára v testovací oblasti (T). Odstín bandy se může lišit, ale test by měl být považován za pozitivní vždy, když je přítomna i jen slabá čára. 
NEGATIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se objeví pouze jedna červená čára a v testovací oblasti (T) žádná. Negativní výsledek naznačuje, že ve vzorku nejsou žádné částice nového koronavirus nebo počet virových částic je pod detekovatelným rozsahem. 
NENÍ PLATNÉ:V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když je v testovací oblasti (T) čára. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání kontrolní oblasti. Zkontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zařízením. Pokud problém přetrvává, ihned přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora. 
• Jen diagnostické použití in vitro. • Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. • Před otevřením před použitím zkontrolujte, zda není poškozeno fóliový sáček obsahující testovací zdízení. • Proveďte test při pokojové teplotě 15 až 30 °C. • Při zavěšování vzorků noste rukavice, nedotýkejte se membrány činidla a okénka vzorky. • Všechny vzorky a použité příslušenství by měly být považovány za infekční a likvidovány v souladu s místními předpisy. • Nepoužívejte krvavé vzorky. 
Složení Dodaný materiál 
• Testovací zařízení • Příbalová informace • Plastový pytlík • Tryska • Extrakční pufr • Extrakční zkumavka • Pohárek/kapsa na odběr sliny • Kapátko 

Firmy musí testovat své zaměstnance, nejinak je tornu i u nás. Používáme tyto testy ze slin a jsme s nimi velmi spokojení. 
• Bezbolestný, pohodlný • Samoodběrový, bez medi personálu • Rychlý a spolehlivý 
Účinnost je okolo 97%. Pro tyto testy byla udělena výjimka Ministerstva zdravotnictví české republiky a jsou schváleny pro samotestování. Vztahuje se na ně i příspěvek zdravotní pojišťovny až 240 Kč za celkem 4 testy na zaměstnance a měsíc. 
Tyto testy jsou dodávány do nemocnic, Domovů důchodců, velkých firem (daňově uznatelné jako náklad). Antigenní rychlotestovací zařízení (přes sliny) na nový koronavirus (SARS-CoV-2) uchovávejte při pokojové teplotě nebo v chladu (2-30 °C). Chraňte před mrazem. Všechny činidla jsou stabilní až do data exspirace vyznačeného na jejich vnějším obalu a lahvičce s pufrem. Testování je jedním ze základních pilířů v boji s onemocněním COVID-19. Pomáhá totiž včas odhalit infekční osobu a předejít tak dalšímu šílení viru v populaci. Antigenní testy představují jednoduchou a rychlou možnost, jak zjistit přítomnost viru SARS-CoV-2 na sliznicích, či jak odlišit koronavirovou infekci od jiných respiračních infekcí (nachlazení, chřipka). Tyto testy prokazují přítomnost tzv. antigenu, bílkoviny typické pro vir SARS-CoV-2 a jsou určeny pro zdravotnické odborníky, kteří by měli provádět odběr vzorků i vyhodnocení testů. Výhodou těchto ,,ra pid testů" je především jednoduchost a rychlost, kdy výsledek získáte do 15-20 minut. Hodí se proto i k hromadnému testování. 
Proč je v boji s nemocí  COVID-19 testování tak důležité? 
• Onemocnění vyvolané virem SARS-CoV-2, Covid -19, může u až u 60 04 nakalených probíhat skrytě, bez zjevných příznaků. I na kažený bez přiznaků je infekční pro své okolí. • Než se rozvinou první příznaky onemocnění COVID-19, může být nakažená osoba infekční a šířit tak nemoc dále. • Přiznaky onemocnění  COVID-19 je obtížné odlišit od příznaků jiných infekčních nemoci (nachlazení, chřipka). Ztráta chuti a čichu je do jisté míry specifickým příznakem, ale nemusí se vyskytovat u všech nemocných nebo počátku onemocnění).