Vanish Oxi Action Powder odstraňovač skvrn 1,1kg

Cena
185 Kč

Značka
Vanish

Kód produktu
02897

Skladem
ks
  • Funguje i při teplotě 30 °C
  • Neobsahuje bělící látky na bázi chloru
  • Odstraňuje skvrny při 1. vyprání
  • Vhodný pro běžné tkaniny jako bavlna
  • Na barevné i bílé prádlo
  • Šetrný k oblečení

Použití

Před praním: Smíchejte 10 g prášku s vodou max. teplotě 40 °C tak, že voda zakryje prášek, míchejte 30 vteřin, naneste směs na skvrnu maximálně na dobu 5 minut, podle potřeby místo se skvrnou promněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Namáčení: Přidejte jednu odměrku do 4 litrů vody, na bílé prádlo max. 6 hod., na barevné prádlo max. 1 hod.. Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním.

Praní: Přidejte do zásuvky k pracímu přípravku, u odolných a zaschlých skvrn 1 odměrka, u běžných skvrn ½ odměrky, maximálně jednu odměrku do každého praní. 1 odměrka = 60 ml.

Upozornění

Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku. Před použitím zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout. Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish uchovávejte na chladném a suchém místě.

V zájmu dosažení nejlepších výsledků může být nutné proces zopakovat.

Nepoužívejte na koberce ani oděvy z vlny, hedvábí a kůže. Nepoužívejte na lakované nebo barvené povrchy - například dřevo, kovy atd. Nenamáčejte látky s kovovými druky a zipy nebo s ohnivzdornou úpravou. Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým vymácháním. Nekontaminujte výrobek v nádobě. Po míchání nenechávejte roztok v uzavřené nádobě. I nadále se bude uvolňovat kyslík, a proto by uvnitř obalu mohl růst tlak a v důsledku toho by roztok mohl unikat.

Varování

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.