Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné době, nejdéle však ve smyslu § 19/3 z.č. 634/1992 Sb. v zákonné třicetidenní lhůtě. K vyřízení reklamace způsobem předvídaným § 19/3 z č. 634/1992 Sb. je však vždy nezbytné, aby nám kupující umožnil o reklamaci rozhodnout, což se neobejde bez odborného posouzení, zda předmět koupě skutečně vykazuje vytčené vady. Pokud je k odbornému posouzení vytčené vady nezbytné, abyste nám reklamované zboží k takovému odbornému posouzení předložili, začíná běžet výše uvedená třicetidenní lhůta až dnem doručení zásilky s reklamovaným zbožím;  u zboží reklamovaného v prodejnách začíná běžet uvedená 30 denní lhůta dnem předání zboží k reklamaci.

Vrácení na Zásilkovně

Vracený výrobek můžete přinést na pobočku Zásilkovny (zkontrolujte si prosím, že vybraná pobočka umožňuje zaslat balíček zpět).

 1. Vyplňte a vytiskněte si Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy nebo reklamační formulář . Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.
 2. Zásilku pečlivě zabalte. Balíček musí splňovat tyto parametry:
  • Max. hmotnost = 10 kg
  • Max. rozměr jedné strany = 120 cm
  • Max. součet rozměrů všech tří stran = 150 cm (např. 60x50x40)
  • Min. rozměry 10x7x1 cm

  Důkladným zabalením zamezíte poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamační formulář.

  V případě, že vracíte větší balíček, využijte prosím jiné způsoby vrácení.

 3. Vyhledejte ve svém okolí pobočku Zásilkovny, která umožňuje zaslat balíček zpět. Obsluze sdělte kód pro zpětnou zásilku 95958901 a vaše jméno. Na balíček napište VRÁCENÍ ZBOŽÍ a ČÍSLO OBJEDNÁVKY. Vyžádejte si u obsluhy potvrzení o zaslání balíčku.

Po obdržení zásilky výrobek zkontrolujeme, sepíšeme Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a zajistíme vrácení peněz.

Služba vrácení a reklamace přes výdejní síť Zásilkovna je zdarma.


Vrácení poštou

Pokud nemáte pobočku po ruce, můžete zboží vrátit poštou. V takovém případě postupujte následovně:

 1. Vyplňte a vytiskněte si Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (PDF, 1 MB). Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.
 2. Uvěďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
 3. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Zboží pošlete na naši adresu:

  gMarkt.cz
  Brněnská 339
  671 82 Znojmo

  Areal (Autodoprava Tunka)

  Na této adrese není možné vrátit zboží osobně.

REKLAMACE

Zákazník má možnost využít lhůtu k uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci, a to v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Jak postupovat při reklamaci

 • 1. Reklamuje ten, kdo zboží objednal. V odeslané reklamaci nám sdělte své telefonní číslo nebo e-mail pro rychlé spojení v případě nějaké nesrovnalosti.
 • 2. Zboží zašlete s průvodním reklamačním dopisem, včetně přesného popisu závady. Případně využít Reklamační formulář gMarkt.cz (1,5Mb) Označte požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz, apod.).
 • 3. Chcete-li vyměnit poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), zašlete pouze poškozenou část, ne celou sadu. To platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a poškozena je pouze jedna jeho část.
 • 4. Zboží zasílejte nejlépe v originálním obalu. Již používané zboží nebo část sady vhodně zabalte.
 • 5. Balíček zašlete jako obyčejnou, popřípadě doporučenou zásilku. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky nepřebíráme. viz Vrácení v Zásilkovně / Vrácení poštou

Vyřízení reklamace

Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné třicetidenní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zásilky. U zboží reklamovaného na prodejnách začíná běžet lhůta dnem předání zboží k reklamaci.

V případě uznané reklamace s žádostí o výměnu zboží Vám zásilku zašleme na naše náklady. Pokud si přejete vrátit peníze, učiníme tak převodem na účet.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.


Časté dotazy

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.


Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.


Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení.

Zakoupíte-li si například monitor nebo televizi, je v pořádku zprovoznění, odzkoušení obrazu, kvality přehrávání, jednoduchosti obsluhy a plynulosti rozhraní. V případě fotoaparátu je v pořádku pořízení několika snímků v různých režimech. U tiskárny si bez problémů vytiskněte několik stránek textu, vyzkoušejte si barevný tisk či tisk fotografií.

Pokud to není vysloveně nutné, nesundávejte ochranné fólie displejů a lesklých částí těl zboží a samolepky výrobce.


Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má gMarkt.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.


Co když se zboží při používání poškodilo?

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.


Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte telefon bez sluchátek, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.

Jak se počítá lhůta 14 dnů?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.


Jaké dokumenty je potřeba přiložit?

V případě, že výrobek budete vracet na prodejně, nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V případě, že budete výrobek posílat přímo na reklamační oddělení doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (PDF, 1 MB) a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e mailovou adresu.


Kdy mi vrátíte peníze?

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo zpět na naše reklamační oddělení (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Peníze můžete dostat také osobně na naší prodejně.

Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Žádná položka